Montering av slusekappe for Vivaldi

Slik ser en korrekt montert slusekappe ut


Ved montering av Vivaldi helårstelt så er det viktig at slusekappen monteres riktig for å kunne oppfylle de funksjonene den er ment for, blant annet å tette for vær og vind mellom campingvognen og telttaket. For å kunne oppnå et godt resultat er det et godt grunnlag viktig, og der kommer blant annet høyden fra platting til vogntaket inn i bildet. Vi anbefaler høyde på 245 cm for et godt resultat, slik det er gjort på monteringen på bildene ovenfor. Montering med høyde ned til 240 cm lar seg også gjøre.

For at tak-kappe skal kunne festes på vogn-taket må taket på campingvognen rengjøres 20 cm fra skinne og inn på taket, langs hele takbredden. Dette er for å kunne få et godt feste for overlappen, som festes med en spesialteip. Det anbefales at festeteipen påføres slusekappen før den tres i skinnen, da dette forenkler jobben.